Om

Stoppa Västlänken nu är ett ideellt och partipolitisk obundet nätverk som genom upplysning och påverkan verkar för att få stopp på planerna att bygga en pendeltågtunnel genom Göteborgs stad, även kallad Västlänken.

Nätverket bildades år 2007 och har sin främsta hemvist i en Facebookgrupp med samma namn.