Ingen Bohusbana via pendeltågstunneln: Västlänken uppfyller inte K2020-målet

 PRESSRELEASEGöteborg den 8 juni 2016

Ingen Bohusbana via pendeltågstunneln:
Västlänken uppfyller inte K2020-målet

Ny rapport från Trafikverket visar att Västlänken inte klarar Göteborgsregionens mål för kollektivtrafiken. Den berättar att inte ens tågen från Bohusbanan kommer att gå via tunneln. För att nå K2020 kräver Västtrafik tvärtom dubbelt så många avgångar mot vad som planeras att trafikeras.
”Politikerna måste faktiskt bestämma sig vad de vill. Antingen lösa kollektivtrafiken eller skapa ett prestigeprojekt som inte leder dit”, säger Mats Lövgren, samordnare för nätverket Stoppa Västlänken nu.

För ett år sedan kunde nätverket Stoppa Västlänken nu avslöja att pendelresenärerna från våra kranskommuner trots Västlänken inte skulle få fler avgångar att välja mellan. Ändå fortsätter ledande politiker och marknadsföringsmaterial från både Trafikverket och Göteborgs stad påstå annat.

”Att för pendlarna ljuga på detta sätt är väldigt märkligt. Man kan undra varför det pågår”, säger Mats Lövgren.

Trafikverket har nyligen presenterat den senaste prognosen över det framtida resandet, Tågtrafik i Basprognos 2040, där det beräknas hur stort resande det väntas bli i bland annat Västlänken runt år 2040, det vill säga fjorton år efter den planerade invigningen av pendeltågstunnel. Där kan vi bland annat konstatera att Bohusbanan inte längre kommer att trafikera tunneln. Och återigen konstateras att kranskommunernas pendlare inte får fler tåg att välja mellan mot vad de har idag.

”Naturligtvis kommer Trafikverket ’glömma bort’ detta när det ska räknas på samhällsnyttan. Det redan usla resultatet blir såklart ännu sämre när en hel bansträckning, Bohusbanan, plötsligt uteblir”, säger Mats Lövgren.

Västtrafik genomförde 2010 en utredning om att möta upp mot K2020-målet, Dubbelt upp! – Lokala K2020. Den visade exempelvis att Kungsbackapendeln bör avgå var 7,5 minut och för att nå K2020:s mål om att 40 procent ska åka kollektivtrafik måste antalet tågavgångar från kranskommunerna mer än fördubblas, till 33 per timma.

”Erfarenheterna visar på att ju tätare avgångar desto fler som reser. Kallas på akademiskt språk för ’inducerad trafikering’ och kan liknas med att ifall ett café erbjuder mer än en slät kopp kaffe utan även cappuccino och kanelbullar så ökar den totala efterfrågan”, säger Mats Lövgren.

Då kapaciteten i Västlänken med sitt max om 16 tåg per timma inte tillåter fler avgångar mot idag klarar inte Västlänken målet om att fler ska ta kollektivtrafiken enligt K2020. Västlänken kommer med andra ord i konflikt med politikernas strategibeslut för den framtida kollektivtrafiken.

”Det är allvarligt att politikerna beslutar om en sak vid ett tillfälle och sedan ta ett kontraproduktivt beslut vid nästa. Antingen får politikerna skrota K2020 eller så måste de skippa Västlänken. Båda funkar nämligen inte samtidigt ihop”, säger Mats Lövgren.

Länkar:

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Lövgren
Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken nu
E-post: mats.lovgren@stoppavastlanken.nu
Mobil: 0762-18 75 61

Hemsida: www.stoppavastlanken.nu
Medlemsforum: www.facebook.com/groups/stoppavastlankennu
Twitter: @StoppaVL