Västlänken ger ingen utökad turtäthet

P  R  E  S  S  M  E  D  D  E  L  A  N  D  E

 

 

Göteborg 2015-04-29

 

Rapport från Trafikverket:
Västlänken ger ingen utökad turtäthet

 

Minst 20 miljarder kronor förväntas plöjas ner i Västlänken men ändå ökar inte turtätheten. Det visar ny rapport från Trafikverket. Därmed uteblir löftet om att pendlarna ska få fler avgångar.
”Trafikverkets rapport är ett dråpslag för alla pendlare. Massvis av miljarder förbrukas utan att ge någon förbättring alls. Nu måste politikerna våga se väljarna i ögonen och ge en vettig förklaring till varför skattepengar ska slösas bort”, säger Mats Lövgren, samordnare för nätverket Stoppa Västlänken Nu!

 

Förtroendet för den omdiskuterade pendeltågstunneln naggas ännu en gång i kanten. Nu är det Trafikverket själva som i sin årliga prognos över tågresandet, Tågtrafik i Basprognos 2030, avslöjar att Västlänken kommer att trafikeras av 12 tåg i timmen per riktning år 2030. Det är en minskning från de 14 som skrevs om i Järnvägsplanen. Där hade Trafikverket redan skrivit ner antalet tåg från det underlag som lokal-, regional- och rikspolitiker haft som material när de beslutade om Västlänken, då utlovades nämligen 17 tåg per timme.

 

Minskningen till 12 tåg/timma via Västlänken innebär att antalet avgångar blir för pendlarna oförändrat mot vad de har idag. Detta trots löften som framhävs på bland annat Trafikverkets hemsida där vi om Västlänken kan läsa: ”Tågen går oftare”.

”Från första stund har argumentet för Västlänken varit att Centralen är underdimensionerad och att Västlänken är lösningen. Nu får pendlarna av Trafikverket beskedet att även ifall de bygger tunneln händer ingenting till deras favör – det blir inga extra avgångar utan i stället får de längre restid, längre gångavstånd och dessutom samma problem med signalfel och liknande som uppstår på vägen fram till Centralen”, säger Mats Lövgren.

 

Med Västlänken ökar alltså inte turtätheten för regionens pendlare. Däremot visar rapporten det akuta för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad samt samtliga kranskommuner och vad de borde ha fokus på för att nå regionförstoring och framgång. Några nya tomma löften har regionen inte råd med. Inte heller ytterligare felsatsningar.

 

”Syftet med Västsvenska paketet är att skapa utveckling för hela regionen och då borde politikerna lägga resurserna där problemen finns. Teoretiskt går det säkert för Västlänken räkna fram någon form av utökad kapacitet, men det gynnar inte den vanlige pendlaren som vill åka till sitt jobb eller hem till familjen. Här missar politikerna målet helt. De borde lägga sin energi på att förhandla fram förutsättningar så tågen bättre ansluter till Göteborgs stad och vad som krävs ute i kranskommunerna så fler kan utnyttja tåget. Lösningar för Centralen i Göteborg finns i ett flertal varianter, men det är först då problemen med inflödet löses som Centralen möjligen kan bli ett”, säger Mats Lövgren.

 

Läs rapporten här

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mats Lövgren

Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken Nu!

Mobil: 0762-187561

E-post: mats.lovgren@stoppavastlanken.nu

 

Om Stoppa Västlänken Nu
Stoppa Västlänken Nu ett ideellt och partipolitisk obundet nätverk som genom upplysning och påverkan verkar för att få stopp på planerna att bygga en pendeltågstunnel genom Göteborgs stad, även kallad Västlänken. Det är det största nätverket med fler än 3 600 medlemmar.

Hemsida: www.stoppavastlanken.nu

Forum: https://www.facebook.com/groups/stoppavastlankennu/