Kategori: Pressmeddelande

Ingen Bohusbana via pendeltågstunneln: Västlänken uppfyller inte K2020-målet

 PRESSRELEASEGöteborg den 8 juni 2016

Ingen Bohusbana via pendeltågstunneln:
Västlänken uppfyller inte K2020-målet

Ny rapport från Trafikverket visar att Västlänken inte klarar Göteborgsregionens mål för kollektivtrafiken. Den berättar att inte ens tågen från Bohusbanan kommer att gå via tunneln. För att nå K2020 kräver Västtrafik tvärtom dubbelt så många avgångar mot vad som planeras att trafikeras.
”Politikerna måste faktiskt bestämma sig vad de vill. Antingen lösa kollektivtrafiken eller skapa ett prestigeprojekt som inte leder dit”, säger Mats Lövgren, samordnare för nätverket Stoppa Västlänken nu.

För ett år sedan kunde nätverket Stoppa Västlänken nu avslöja att pendelresenärerna från våra kranskommuner trots Västlänken inte skulle få fler avgångar att välja mellan. Ändå fortsätter ledande politiker och marknadsföringsmaterial från både Trafikverket och Göteborgs stad påstå annat.

”Att för pendlarna ljuga på detta sätt är väldigt märkligt. Man kan undra varför det pågår”, säger Mats Lövgren.

Trafikverket har nyligen presenterat den senaste prognosen över det framtida resandet, Tågtrafik i Basprognos 2040, där det beräknas hur stort resande det väntas bli i bland annat Västlänken runt år 2040, det vill säga fjorton år efter den planerade invigningen av pendeltågstunnel. Där kan vi bland annat konstatera att Bohusbanan inte längre kommer att trafikera tunneln. Och återigen konstateras att kranskommunernas pendlare inte får fler tåg att välja mellan mot vad de har idag.

”Naturligtvis kommer Trafikverket ’glömma bort’ detta när det ska räknas på samhällsnyttan. Det redan usla resultatet blir såklart ännu sämre när en hel bansträckning, Bohusbanan, plötsligt uteblir”, säger Mats Lövgren.

Västtrafik genomförde 2010 en utredning om att möta upp mot K2020-målet, Dubbelt upp! – Lokala K2020. Den visade exempelvis att Kungsbackapendeln bör avgå var 7,5 minut och för att nå K2020:s mål om att 40 procent ska åka kollektivtrafik måste antalet tågavgångar från kranskommunerna mer än fördubblas, till 33 per timma.

”Erfarenheterna visar på att ju tätare avgångar desto fler som reser. Kallas på akademiskt språk för ’inducerad trafikering’ och kan liknas med att ifall ett café erbjuder mer än en slät kopp kaffe utan även cappuccino och kanelbullar så ökar den totala efterfrågan”, säger Mats Lövgren.

Då kapaciteten i Västlänken med sitt max om 16 tåg per timma inte tillåter fler avgångar mot idag klarar inte Västlänken målet om att fler ska ta kollektivtrafiken enligt K2020. Västlänken kommer med andra ord i konflikt med politikernas strategibeslut för den framtida kollektivtrafiken.

”Det är allvarligt att politikerna beslutar om en sak vid ett tillfälle och sedan ta ett kontraproduktivt beslut vid nästa. Antingen får politikerna skrota K2020 eller så måste de skippa Västlänken. Båda funkar nämligen inte samtidigt ihop”, säger Mats Lövgren.

Länkar:

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Lövgren
Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken nu
E-post: mats.lovgren@stoppavastlanken.nu
Mobil: 0762-18 75 61

Hemsida: www.stoppavastlanken.nu
Medlemsforum: www.facebook.com/groups/stoppavastlankennu
Twitter: @StoppaVL

Västlänken ger ingen utökad turtäthet

P  R  E  S  S  M  E  D  D  E  L  A  N  D  E

 

 

Göteborg 2015-04-29

 

Rapport från Trafikverket:
Västlänken ger ingen utökad turtäthet

 

Minst 20 miljarder kronor förväntas plöjas ner i Västlänken men ändå ökar inte turtätheten. Det visar ny rapport från Trafikverket. Därmed uteblir löftet om att pendlarna ska få fler avgångar.
”Trafikverkets rapport är ett dråpslag för alla pendlare. Massvis av miljarder förbrukas utan att ge någon förbättring alls. Nu måste politikerna våga se väljarna i ögonen och ge en vettig förklaring till varför skattepengar ska slösas bort”, säger Mats Lövgren, samordnare för nätverket Stoppa Västlänken Nu!

 

Förtroendet för den omdiskuterade pendeltågstunneln naggas ännu en gång i kanten. Nu är det Trafikverket själva som i sin årliga prognos över tågresandet, Tågtrafik i Basprognos 2030, avslöjar att Västlänken kommer att trafikeras av 12 tåg i timmen per riktning år 2030. Det är en minskning från de 14 som skrevs om i Järnvägsplanen. Där hade Trafikverket redan skrivit ner antalet tåg från det underlag som lokal-, regional- och rikspolitiker haft som material när de beslutade om Västlänken, då utlovades nämligen 17 tåg per timme.

 

Minskningen till 12 tåg/timma via Västlänken innebär att antalet avgångar blir för pendlarna oförändrat mot vad de har idag. Detta trots löften som framhävs på bland annat Trafikverkets hemsida där vi om Västlänken kan läsa: ”Tågen går oftare”.

”Från första stund har argumentet för Västlänken varit att Centralen är underdimensionerad och att Västlänken är lösningen. Nu får pendlarna av Trafikverket beskedet att även ifall de bygger tunneln händer ingenting till deras favör – det blir inga extra avgångar utan i stället får de längre restid, längre gångavstånd och dessutom samma problem med signalfel och liknande som uppstår på vägen fram till Centralen”, säger Mats Lövgren.

 

Med Västlänken ökar alltså inte turtätheten för regionens pendlare. Däremot visar rapporten det akuta för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad samt samtliga kranskommuner och vad de borde ha fokus på för att nå regionförstoring och framgång. Några nya tomma löften har regionen inte råd med. Inte heller ytterligare felsatsningar.

 

”Syftet med Västsvenska paketet är att skapa utveckling för hela regionen och då borde politikerna lägga resurserna där problemen finns. Teoretiskt går det säkert för Västlänken räkna fram någon form av utökad kapacitet, men det gynnar inte den vanlige pendlaren som vill åka till sitt jobb eller hem till familjen. Här missar politikerna målet helt. De borde lägga sin energi på att förhandla fram förutsättningar så tågen bättre ansluter till Göteborgs stad och vad som krävs ute i kranskommunerna så fler kan utnyttja tåget. Lösningar för Centralen i Göteborg finns i ett flertal varianter, men det är först då problemen med inflödet löses som Centralen möjligen kan bli ett”, säger Mats Lövgren.

 

Läs rapporten här

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mats Lövgren

Samordnare, nätverket Stoppa Västlänken Nu!

Mobil: 0762-187561

E-post: mats.lovgren@stoppavastlanken.nu

 

Om Stoppa Västlänken Nu
Stoppa Västlänken Nu ett ideellt och partipolitisk obundet nätverk som genom upplysning och påverkan verkar för att få stopp på planerna att bygga en pendeltågstunnel genom Göteborgs stad, även kallad Västlänken. Det är det största nätverket med fler än 3 600 medlemmar.

Hemsida: www.stoppavastlanken.nu

Forum: https://www.facebook.com/groups/stoppavastlankennu/